Zwrotnica 3-wejściowa specjalnie na dane miasto

3xUz
"Z-3 specjalnie na miasto......."