Zwrotnica 2-wejściowa specjalnie na dane miasto

2xUz
"Z-2 specjalnie na miasto......."